+32 477 97 94 14 info@weblex.be

Privacy & disclaimer

Eigendom

Deze website wordt beheerd door Puzzle V.O.F. met maatschappelijke zetel te Moleneinde 2, 9200 Schoonaarde. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving of voor klachten kan u ons contacteren via info@puzzle-marketing.be.

Disclaimer voor weblex.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van weblex.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Weblex. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weblex is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Weblex.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Weblex te mogen claimen of te veronderstellen.

Weblex streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Weblex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van weblex.be op deze pagina.

Privacy beleid

Over het privacybeleid

Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

Weblex vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om de onze website te bekijken, te lezen of te beleven. weblex wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. weblex vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website - weblex.be.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

weblex kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt via deze website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden tenzij anders aangegeven. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.  

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Waarom verzamelt weblex uw persoonlijke gegevens?

Weblex verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren en om juridische redenen.

We vinden het belangrijk de informatie en andere inhoud aan onze gebruikers aan te bieden, op de juiste plaats en het juiste moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Naast de doelstelling om een betere gebruikerservaring aan te bieden dienen wij de nodige informatie over te maken aan de overheid om boekhoudkundige redenen.  Hiervoor zal uw informatie, indien u klant of leverancier van weblex bent, opgeslagen worden.

Op welke manier verzamelt weblex uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.
Om van bepaalde weblex-diensten gebruik te kunnen maken, zal u persoonlijke informatie dienen in te brengen in een formulier. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, e.d. Deze gegevens worden opgeslagen in uw weblex-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd, of in het kader van een programma uw stem uitbrengt, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten over weblex-dienst door een sms, e-mail of ander bericht te sturen, of een weblex-evenement bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de weblex-diensten.
We verzamelen gegevens over de weblex-diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de weblex-diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:  

Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, video’s of andere content u heeft gelezen of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen of gekeken.
Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.    
weblex maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van weblex.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen.
Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. weblex zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal de weblex ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen
weblex-diensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.    

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om de weblex-diensten te kunnen verlenen
We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de weblex-diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de weblex-diensten, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 

Om u te herkennen als weblex-klant
Wanneer u de weblex-diensten gebruikt via uw weblex-profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende weblex-onlinedienst(en) bezoekt of uw abonnementen wenst te vernieuwen op de weblex-website.

Om de weblex-diensten te kunnen analyseren en verbeteren
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke weblex-diensten en weblex content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, bekijkt of gebruikt, kunnen we deze feedback gebruiken  om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze weblex-diensten en weblex-content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 

Om de weblex-diensten te kunnen personaliseren
weblex streeft ernaar om voor iedere gebruiker de weblex-diensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan de weblex aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou de weblex bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van de weblex
weblex kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over  nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan de weblex ook laten weten als u niet langer wenst dat de weblex u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de weblex als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld: 

Leveranciers van weblex
Om onze weblex-diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor de weblex toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. weblex laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.  

Sociale media
Bepaalde weblex-diensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. weblex heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door de weblex worden verzameld

Autoriteiten
In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van de weblex te beschermen.

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die de weblex over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een weblex profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u de weblex contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die u hierboven terugvindt. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

weblex vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. weblex laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Update van deze privacyverklaring

Weblex zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.